Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil (23.-24.05.2019)

UUS KURSUS! Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kes soovivad importida andmeid erinevatest allikatest ja nende alusel luua pilkupüüdvaid arvjooniseid ja diagramme. Vaata lähemalt

Introduction to Networks(CCNA1) (01.04.-20.05.2019)

The curriculum is designed for those who are seeking entry-level jobs in the ICT industry or hope to fulfill prerequisites to pursue more specialized ICT skills. Vaata lähemalt

Andmehaldus ja -analüüs Excelis edasijõudnutele (16.-17.05.2019)

Kursus on mõeldud Exceli põhjalikumatele kasutajatele, kelle töö tulemuslikkust aitaks suurendada programmi töövahendite ja võimaluste veelgi parem tundmine ja uute võimaluste nägemine. Koolitus sobib hästi kõigile, kes on Exceli igapäevased kasutajad, et korrastada ja täiendada süsteemse lähenemise abil oskusi erinevate tabelarvutuse töövahenditega töötamisel. Vaata lähemalt

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused alates 2019. aastast (15.04.2019)

Koolituse läbinu tunneb töötervihoiu ja tööohutuse seaduses rakenduvaid muudatusi. Oskab leida töösuhete praktikas tekkinud kaasustes lahendusi vastavate õigusaktide ja juhendmaterjalide abil. Vaata lähemalt

Ehitusinseneri kutsestandardipõhine täienduskoolitus III moodul Ehitusjuhtimine ja korraldus (10.04.2019)

Koolituse eesmärk on täiendada ehitusinseneride teadmisi ja oskusi vastavalt kutsestandardis kirjeldatud kompetentsusnõuetele Vaata lähemalt

Mida toob kaasa uus isikuandmete kaitse seadus? (16.04.2019)

Koolitus on suunatud neile, kes tegelevad isikuandmete ja/või andmekaitse korraldamisega asutuses/ettevõttes ja mõeldud jätkukoolitusena neile, kes on läbimas või ka juba läbinud andmekaitsespetsialisti esmase koolituse. Vaata lähemalt

DigiTarkuse e-kursus (04.03-07.06.2019)

UUS KURSUS! Kursuse eesmärk on omandada baastasemel digipädevused vastavalt rahvusvahelisele digipädevuse raamistikule. Vaata lähemalt