Hea koostööpartner

 

Aitäh Sulle, et oled meie tegemistesse uskunud ja omaltki poolt panustanud! Loodame pikale ja viljakale koostööle ja väljakutsele ühiste lahenduste leidmisele ka edaspidi.

Ei tule saladusena, et ülikool elab muutuste ajastul, mil kaheksast teaduskonnast on saanud neli. Muutused on aeg-ajalt vajalikud – nii usume, et ka ettevõtluskoostöö muutub selle abil senisest veelgi paremini toimivamaks. Tänavu suurenes see meeskond, kes just Sinu vajadustele ülikoolist teostajat aitab leida, veelgi.

Pöördu oma küsimusega meie poole ning anname endast parima, et leida ülikoolist sobiv teadlane koos meeskonnaga, kes mõtted reaalsuseks teeks. Selliste koostööprojektidega saavad kasu nii ettevõtjad kui teadlased ja üliõpilased, kes neist väärtuslikke kogemusi omandavad.

 

Ja loomulikult on meie uksed Sulle alati avatud!
Sinu innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus

 

 


20. juulil kogunes TTÜ Mektorys Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee COREPER II. Ürituse avasõnad ütles rektor Jaak Aaviksoo.

Rektor tutvustas tervituskõnes külalistele Mektoryt kui kooliõpilaste, tudengite, akadeemikute ja ettevõtjate ühist kohtumispaika ning selgitas selle tähtsust ülikooli jaoks.

Ühiskondlikus plaanis toonitas rektor riikideülese koostöö olulisust. „Elame praegu väga huvitaval ajal ja meie tulevik sõltub suures osas sellest, kui edukalt suudame ühiste eesmärkide saavutamiseks koostööd teha. Erinevate inimestega suhtlemine ja piiriüleste kontaktide loomine on siinkohal märkiva tähtsusega,“ sõnas Aaviksoo, ning lisas, et ülikoolil on muutuste edukaks toimetulekuks ühiskonnas kindlasti oluline roll.

COREPER II külastas visiidi käigus ka Mektory erinevaid laboreid.